กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

20 พ.ค. 2022 14:49:37 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 145

วันที่ 18พฤษภาคม2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นำโดย นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 บริเวณบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล บ้านไพบูลย์ มีการปลูกต้นไม้ตะเคียน คูณ และขี้เหล็ก จำนวน 200 ต้น