17 มี.ค. 2022 13:55:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 340

 วันที่ 14-16 มีนาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มงานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกติดตามให้คำปรึกษาให้กับกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่