Hot News :
วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2562 10:21

รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรวบรวมเอกสารไว้ ณ ที่นี้ด้วย

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ