Hot News :
วันอังคาร, 19 มีนาคม 2562 13:59

จดหมายข่าว เดือนมีนาคม 2562 การรับมอบของช่วยเหลือจาก กาชาด

ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำเดือนมีนาคม 2562การรับมอบของช่วยเหลือจาก กาชาด จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ