Hot News :
วันศุกร์, 03 มกราคม 2563 11:24

บันทึกรายการเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง_ดัดแปลง_รื้อถอนอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำบันทึกรายการเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง_ดัดแปลง_รื้อถอนอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ