Print this page
วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2560 10:55

อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำอำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน