Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ. 2563 มีการจัดตั้งด่านชุมชนตำบลหนองช้างใหญ่ เพื่อการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ในช่วง 7 วันอันตรายเทศการปีใหม่ พ.ศ. 2563 สถานที่ตั้งด่านชุมชนบริเวณหน้าตลาดชุมชนบ้านพระโรจน์

     วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ของสภากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ

     วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ทำการปิดฝาร่องระบายน้ำในเขตพื้นที่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างใหญ่

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาประุจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างใต้

      วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สำนังานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบร่วมกับปลัดอำเภอม่วงสามสิบ เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ออกตรวจสอบเหตุร้องเรียนเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากโรงเรือนเลี้ยงสุกรสุกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขและกำหนดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เป็นผู้ติดตามแล้วรายงานให้อำเภอทราบเพื่อรายงานจังหวัดต่อไป

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค-กระบือ โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย (Haemorrhagic Septicermia) โรคคอบวมในโค-กระบือ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ในเขตบริการตำบลหนองช้างใหญ่

     เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสุนทร ท่าหาญ นายก นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิก อส. นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสา 904 วปร. และประชาชนชาวอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมพิธี ณ ลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายคนิจ  แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงธรรมนูญตำบลหนองช้างใหญ่ เพื่อประกา่ศใช้ธรรมนูญตำบลหนองช้างใหญ่ที่ประชาชนชาวหนองช้างใหญ่จัดทำขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 10

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ