Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสุนทร ท่าหาญ นายก นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิก อส. นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสา 904 วปร. และประชาชนชาวอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมพิธี ณ ลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายคนิจ  แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงธรรมนูญตำบลหนองช้างใหญ่ เพื่อประกา่ศใช้ธรรมนูญตำบลหนองช้างใหญ่ที่ประชาชนชาวหนองช้างใหญ่จัดทำขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดย นายสุนทร ท่าหาญ นายก นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น ปลัด พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ และประชาชนชาวตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมรับมอบข้าวสารจากบริษัทสหฟาร์ม จำกัดเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุพายุโพดุล ที่ทำให้พื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตตำบลหนองช้างใหญ่ได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายและได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก 

     เมื่อวันที่ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดย นายสุนทร ท่าหาญ นายก นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น ปลัด พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ และประชาชนชาวตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมงานทำบุญสังฆทานวัดศรีวิทยาคม หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดย นายสุนทร ท่าหาญ นายก นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่รับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 อำเภอม่วงสามสิบ จิตอาสาตำบลหนองช้างใหญ่ กศน.อำเภอม่วงสามสิบ รพสต.พระโรจน์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ออกให้บริการประชาชนในเขตตำบลหนองช้างใหญ่ ณ วัดศรีสุพนอาราม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างใหญ่ และจิตอาสาตำบลหนองช้างใหญ่ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมทำความสะอาดวัดและทาสีกำแพงวัดด้วย

     เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำกับกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ได้แก่กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ฯ

     นายสมศักดิ์  บริสุทธิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นายพัฒนา ส่งเสริม กำนันตำบลหนองช้างใหญ่และคณะผู้นำตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมประชุมผังเมืองรวมชุมชนม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1/2562 จัดโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 10

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ