Hot News :

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดี, 20 พฤษภาคม 2564 10:37

     วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลันลักษณ์อัครราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่ 11-20 พฤษภาคม 2564

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ