Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 งานสาธารณสุข ,กองการศึกษา ฯ,นักป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ และตลาดพระโรจน์

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 และโครงการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ การจัดทำหน้ากากอนามัยในการอบรมครั้งนี้ 120 ชิ้น ใช้เวลาเฉลี่ย 20 นาทีต่อชิ้น

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ในการฝึกอบรมครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮางได้รับการฝึกอบรมร่วมกัน ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 อาสาสมัคร ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเตยร่วมกันดับเพลิงไฟไหม้ป่าบริเวณวังหินแดง หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่

     เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอำเภอม่วงสามสิบในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด “ศรีธนญชัยเกมส์” ปี 2563 ณ  สนามกีฬาโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่   อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี การแข่งขันครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกีฬาเซปักตระกร้อชาย

     เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 เวลา 17.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 138 ปี อำเภอม่วงสามสิบ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรคนดีเมืองม่วงสามสิบ โดยมี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ซึ่งในงานมีการจำหน่ายสินค้าตลาดประชารัฐ สินค้า OTOP มีการแข่งขันเต้นบาสโลปของตำบลต่างๆ การแสดงของโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา และโรงเรียนเบญจธัญพิทยา มีมหรสพหมอลำ และภาพยนตร์ตลอดคืน การจัดงานในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่นำ อปพร.เข้าร่วมขบวนการเต้นบาสโลปซึ่งตำบลหนองช้างใหญ่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเต้นบาสโลป สถานที่จัดงาน ณ สนามโรงเรียนม่วงสามสิบอำนวยปัญญา

     วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดย นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เป็นประธานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ประชาชน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค-กระบือ โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย (Haemorrhagic Septicermia) โรคคอบวมในโค-กระบือ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-27 มกราคม พ.ศ. 2563 ในเขตบริการตำบลหนองช้างใหญ่

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 11

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ