ข่าวกิจกรรม

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับ รพสต.พระโรจน์ ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อายุ 3-5 ปี) กิจกรรมเด็กปฐมวัยรู้ไว้จะปลอดภัยจากการจมน้ำ อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม ตะโกน โยนยื่น วันที่ 28-30 กันยายน พ.ศ. 2563 สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยได้วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอม่วงสามสิบ มาให้ความรู้ และทักษะ การว่ายน้ำ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตตำบลหนองช้างใหญ่ การฝึกอบรมบริเวณสระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค-กระบือ โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย (Haemorrhagic Septicermia) โรคคอบวมในโค-กระบือ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 8-17 กันยายน พ.ศ. 2563 ในเขตบริการตำบลหนองช้างใหญ่

      วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอม่วงสามสิบจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกเด็กปฐมวัยสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุให้กับผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ โดยการให้ความรู้กฎจราจร ป้ายจราจร ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และวินัยจราจร วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ 

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น การประกอบอาหารผัดไทยกุ้งสด และแซนวิชห่มผ้า ให้กับประชาชน จำนวน 30 ท่าน วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563  สถานที่ฝึกอบรม โรงอาหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

สูตรผัดไทยกุ้งสุด https://www.nongchangyai.go.th/our-news/brochures-and-journal/item/683-31082563padtai

     วันที่ 12 ส.ค. 2563 นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นางมนต์ทิพย์ แก่นจันทร์ ภริยานายอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ พนักงาน ลูกจ้าง อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน ชมรมลูกเสือชาวบ้าน และประชาชน ร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

     วันที่ 28 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 น. นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และนำข้าราชการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กิจรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  โดยมี นางมนต์ทิพย์ แก่นจันทร์ ภริยานายอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 14

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ