Hot News :
วันศุกร์, 06 เมษายน 2561 16:22

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 ในรอบ 6 เดือน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 ในรอบ 6 เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ