Hot News :
วันพฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2562 13:57

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ เชื่อมโยงข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถ. ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Link ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถ. ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/ServiceServlet

 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ