Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

โครงการและกิจกรรมการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ พ.ศ. 2564

     วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เป็นประธานโครงการและกิจกรรมการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 3

[ 24-05-2564 ] Hits:11

การประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก บ้านหนองช้างน้อย ตำบลหนองช้างใหญ่

     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดย นายสุนทร ท่าหาญ นายกฯ พร้อมด้วยคณะผู้นำชุมชนประชุมร่มกับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบ ประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก บ้านหนองช้างน้อย ตำบลหนองช้างใหญ่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 15-03-2564 ] Hits:78

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

     เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดย นายสุนทร ท่าหาญ นายกฯ พร้อมด้วย นายเทพพิทักษ์ วงละคร ปลัดฯ กองการศึกษา และคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก จัดทำกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดบ้านหนองเม็ก ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 25-02-2564 ] Hits:61

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดย นายสุนทร ท่าหาญ นายกฯ พร้อมด้วย นายเทพพิทักษ์ วงละคร ปลัดฯ และงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างใหญ่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 24-02-2564 ] Hits:47

 1. การเงินการคลัง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. ราคากลาง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ