Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

การประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก บ้านหนองช้างน้อย ตำบลหนองช้างใหญ่

     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดย นายสุนทร ท่าหาญ นายกฯ พร้อมด้วยคณะผู้นำชุมชนประชุมร่มกับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบ ประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก บ้านหนองช้างน้อย ตำบลหนองช้างใหญ่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 15-03-2564 ] Hits:70

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

     เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดย นายสุนทร ท่าหาญ นายกฯ พร้อมด้วย นายเทพพิทักษ์ วงละคร ปลัดฯ กองการศึกษา และคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก จัดทำกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดบ้านหนองเม็ก ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 25-02-2564 ] Hits:50

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดย นายสุนทร ท่าหาญ นายกฯ พร้อมด้วย นายเทพพิทักษ์ วงละคร ปลัดฯ และงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างใหญ่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 24-02-2564 ] Hits:37

กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายเทพพิทักษ์ วงละคร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ คนใหม่!

     เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดย นายสุนทร ท่าหาญ นายกฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี และให้การต้อนรับ นายเทพพิทักษ์ วงละคร ปลัดฯ ในโอกาสเดินทางมารับ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 02-02-2564 ] Hits:57

 1. การเงินการคลัง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. ราคากลาง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ