นายสุนทร ท่าหาญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2563

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยได้วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอม่วงสามสิบ มาให้ความรู้ และทักษะ การว่ายน้ำ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตตำบลหนองช้างใหญ่ การฝึกอบรมบริเวณสระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563  

[ 17-09-2563 ] Hits:10

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน

      วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่  

[ 11-09-2563 ] Hits:9

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกเด็กปฐมวัยสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุ

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอม่วงสามสิบจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกเด็กปฐมวัยสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุให้กับผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ โดยการให้ความรู้กฎจราจร ป้ายจราจร ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และวินัยจราจร วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ 

[ 10-09-2563 ] Hits:9

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ