ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส มีสิทธิต้องใช้ รับ บัตร 2 ใบ พร้อมหลักฐานแสดงตน เข้าคูหาลงคะแนน 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

 

ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย(Quarantine)ศูนย์พักคอย(Community isolation) ตำบลหนองใหญ่

     วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองช้างใหญ่ ร่วมเปิดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย(Quarantine)ศูนย์พักคอย(Community isolation) ตำบลหนองใหญ่ ณ อาคารตลาดนัดชุมชนประจำตำบล หมู่ที่ 6 บ้านกรองแสง ต.หนองช้างใหญ่

[ 17-08-2564 ] Hits:62

โครงการและกิจกรรมการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ พ.ศ. 2564

     วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เป็นประธานโครงการและกิจกรรมการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 3

[ 24-05-2564 ] Hits:71

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลันลักษณ์อัครราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่ 11-20 พฤษภาคม 2564

[ 20-05-2564 ] Hits:78

การประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก บ้านหนองช้างน้อย ตำบลหนองช้างใหญ่

     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดย นายสุนทร ท่าหาญ นายกฯ พร้อมด้วยคณะผู้นำชุมชนประชุมร่มกับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบ ประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก บ้านหนองช้างน้อย ตำบลหนองช้างใหญ่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 15-03-2564 ] Hits:134

 1. การเงินการคลัง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. ราคากลาง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ