นายสุนทร ท่าหาญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อายุ 3-5 ปี) กิจกรรมเด็กปฐมวัยรู้ไว้จะปลอดภัยจากการจมน้ำ

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับ รพสต.พระโรจน์ ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อายุ 3-5 ปี) กิจกรรมเด็กปฐมวัยรู้ไว้จะปลอดภัยจากการจมน้ำ อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม ตะโกน โยนยื่น วันที่ 28-30 กันยายน พ.ศ. 2563 สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่

[ 30-09-2563 ] Hits:13

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2563

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยได้วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอม่วงสามสิบ มาให้ความรู้ และทักษะ การว่ายน้ำ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตตำบลหนองช้างใหญ่ การฝึกอบรมบริเวณสระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563  

[ 17-09-2563 ] Hits:27

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค-กระบือ โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย (Haemorrhagic Septicermia) โรคคอบวมในโค-กระบือ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค-กระบือ โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย (Haemorrhagic Septicermia) โรคคอบวมในโค-กระบือ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 8-17 กันยายน พ.ศ. 2563 ในเขตบริการตำบลหนองช้างใหญ่

[ 17-09-2563 ] Hits:16

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ