Hot News :

นายสุนทร ท่าหาญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

การนำส่งเพื่อกำจัดขยะอันตราย

     วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่นำขยะอันตราย อาทิ ถ่านไฟฉาย ถ่านกระดุม ถ่านก้อนแบน  ขวดบรรจุน้ำยาลบคำผิด  แบตเตอรี่มือถือ  หลอดไฟแบบต่างๆ สตาร์ทเตอร์  กระป๋องสเปรย์กระป๋องสีสารเคมีกำจัดแมลง   ตลับหมึกพิมพ์หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  ยาหมดอายุ ปรอทวัดไข้  ขวดน้ำยาทำความสะอาด ภาชนะบรรจุน้ำมันเครื่อง  ส่งให้กับองการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรวบรวมนำไปกำจัดต่อไป

[ 22-05-2563 ] Hits:14

ระบบจัดการสิ่งปฏิกูล

     วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกตรวจระบบจัดการสิ่งปฏิกูลที่ได้จัดสร้างขึ้น พร้อมให้คำแนะนำการใช้งานกับผู้มารับบริการ บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 12-05-2563 ] Hits:19

การตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID 19)

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID 19) ถนนม่วงสามสิบ-พนา บริเวณตลาดพระโรจน์ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia

[ 27-04-2563 ] Hits:23

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ