Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างรอบประเมิน ครั้งที่ 1/2564 (1เมษายน)ครั้งที่ 2/2564(1ตุลาคม)

วันศุกร์, 25 กันยายน 2563 10:20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างรอบประเมิน ครั้งที่ 1/2564 (1เมษายน)ครั้งที่ 2/2564(1ตุลาคม)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ