ข่าวกิจกรรม

     นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือให้นางสาววัฒนา ทองเหลือง ราษฎร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีปลัดอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือจำนวนเงิน 5,000 บาท

     เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมในงานตลาดประชารัฐบริเวณที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันอังคารแรกของเดือน ในงานมีการแสดงหมอลำ การฟ้อนรำ ณ ถนนสายวัฒนธรรมอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค-กระบือ โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย (Haemorrhagic Septicermia) โรคคอบวมในโค-กระบือ รอบที่1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ในเขตบริการตำบลหนองช้างใหญ่

     เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 12.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีมอบเงินและสิ่งของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ นางสาววัฒนา ทองเหลือง ราษฎร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมี นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ ผู้แทนจากสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนจาก สนง.ปภ.จ.อุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ และคณะเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร เพื่อให้คำแนะนำไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน ณ บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองช้างใหญ่

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดประชุมประชาคมบ้านหนองช้างใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างใหญ่ เรื่อง การจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอกำหนดใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่

     วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยและสิทธิหน้าที่ของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จัดโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอม่วงสามสิบ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ และ อปพร.ตำบลหนองช้างใหญ่ มอบขนมในงานวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก และโรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ