สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ยินดีต้อนรับสู่ บอร์ด อบต.หนองช้างใหญ่ ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น!

เราอยากให้สมาชิกของเราได้โพสความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องราวเกี่ยวกับ ปัญหา ความเดือดร้อนของท่าน ลงไปในบอร์ดนี้ เพื่อเราได้นำข้อมูลเหล่นนั้น นำเสนอแก่ผู้บริหารให้ได้รับทราบ และยังจะได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปด้วย

กระทู้: ความเดือดร้อนจากการถมที่ในระดับสูง

ความเดือดร้อนจากการถมที่ในระดั​บสูง 1 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #11

  • admin
  • รูปประจำตัวของ admin
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพสต์: 6
  • พลังน้ำใจ: 0
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ข้าพเจ้า นางนงค์นุต บุญชู อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 8 บ้านพระโรจน์ ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ได้รับความเดือดร้อนจาก นางวันทอง กุลราช ได้ถมที่ในพื้นที่บริเวณติดกันซึ่งในการถมที่บริเวณนั้นสร้างความเดือดร้อนเวลาฝนตกน้ำจะไหลเข้าบ้านข้าพเจ้า และผู้อาศัยอยู่ข้างเคียงด้วย

ความเดือดร้อนจากการถมที่ในระดั​บสูง 1 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #12

  • บุคคลทั่วไปใช้งานได้
  • รูปประจำตัวของ บุคคลทั่วไปใช้งานได้
ตามที่ นางนงค์นุต บุญชู ได้มีหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เรื่องความเดือดร้อนจากการถมที่ในระดับสูงซึ่งเป็นเหตุให้เวลามีฝนตกน้ำจะไหลทะลักท่วมบริเวณบ้าน
การดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ได้มีคำสั่งแต่งตัั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 26 31 37 ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคลอื่น
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งเลขที่ 371/2559 ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.249 วินาที