สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านหนองเม็ก

Share

กลุ่มเลี้ยงจิ้งรีดบ้านหนองเม็ก

 กลุ่มเลี้ยงจิ้งรีดบ้านหนองเม็กหมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มจำหน่าย จิ้งหรีดสด ไข่จิ้งหรีด พร้อมอุปกรณ์เลี้ยงจิ้งหรีด ราคามิตรภาพ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0844685904 , 098618206 "คุณอาลอนยินดีรับสายค่ะ"