สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มผู้ผลิตแจกันกระดาษรีไซเคิล

Share

กลุ่มผู้ผลิตแจกันกระดาษรีไซเคิล ที่อยู่ เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 เบอร์โทรศัพท์ 082-3668124