สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแก้ปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์

Share

    วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกทำความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองช้างใหญ่