สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทำบุญสังฆทานวัดโภคการาม หมู่ 2 บ้านหนองเม็ก

Share

    กองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมงานทำบุญสังฆทานวัดโภคการาม หมู่ 2 บ้านหนองเม็ก วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561