สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและท้าวเปื่อยในโค กระบือรอบที่ 2/2561

Share

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีออกรณรงค์โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและท้าวเปื่อยในโค กระบือรอบที่ 2/2561 ให้กับโค กระบือทั้งแปดหมู่บ้านในเขตตำบลหนองช้างใหญ่ ระหว่างวันที่ 20-28 สิงหาคม 2561