สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการประกวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นด้านสุขภาพ ประจำปี 2561

Share

    24 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกิจกรรมการประกวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นด้านสุขภาพ ประจำปี 2561โครงการเด็กปฐมวัยฟันดี จัดโดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ