สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวาย วันแม่ของแผ่นดิน

Share

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับประมงจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวาย วันแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561