สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2561

Share

  วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ และร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับสถานศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ