สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"

Share

  วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองใหญ่ เป็นผู้นำชาวบ้านตำบลหนองช้างใหญ่ปลูกป่า ในโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" จิตอาสาทำการปลูกต้นไม้ จำนวน 600 ต้น พื้นที่ 9 ไร่ บริเวณสำนักสงฆ์ดำรงธรรม หมู่6 บ้านหนองแสง