สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชน

Share

   วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นำขยะอันตรายไปกำจัดตามโครงการความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชน ตามแนวทาง”ประชารัฐ” ได้นำขยะอันตรายไปฝากไว้ที่ร้าน 7-Eleven สาขาอำเภอม่วงสามสิบ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะให้บริการนำขยะอันตรายไปจำกัด ให้นำขยะอันตรายไปฝากไว้ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาในพื้นที่ 4 จังหวัด ยกเว้นในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. โครงการนี้เป็นความร่วมมือของสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 12 อุบลราชธานี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทยิ่งยง มินิมาร์ท จำกัด และร้าน 7-Eleven ในจังหวัด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และสุรินทร์