สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีท่องถิ่น พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์บ้านพระโรจน์

Share

   กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีท่องถิ่น
พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่