สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการหนึ่งตำบลซ่อมหนึ่งตำบลสร้าง

Share

    งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ตรวจรับบ้านจากโครงการหนึ่งตำบลซ่อมหนึ่งตำบลสร้าง บ้านผู้สูงอายุ บ้านนางหนู วงค์นาม หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561