สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

Share

    กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 23-30 มีนาคม พ.ศ. 2561