สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2561

Share

    นายสมศักดิ์ บริสุทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ และคณะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี