สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมอบเงินบริจากจากการแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ 2560

Share

    วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ออกเยี่ยมนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถนำส่งนักเรียนชนกับรถกระบะ และมอบเงินบริจากจากการแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ วันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา