สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2561

Share

    วันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาประจำตำบลหนองช้างใหญ่