สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การก่อสร้างประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่

Share

    วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ตรวจงานการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่