สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการไทยยั่งยืน

Share

    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยยั่งยืน ให้กับประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านพระโรจน์