สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองช้างใหญ่

Share

    วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกให้บริการให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองช้างใหญ่