สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมงานจัดการน้ำ ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน Groundwater bank ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

Share

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นายโกวิทย์ ดอกไม้ กรรมการสถาบันวิจัยนิเทศศาสนคุณ และคณะเป็นวิทยากรการบริหารจัดการน้ำ ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน Groundwater bank ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่