สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมงานครบรอบ 136 ปีม่วงสามสิบ และเปิดตลาดประชารัฐ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมจากพระหยกถึงพระบรมพุทโธ

Share

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมงานครบรอบ 136 ปีม่วงสามสิบ และเปิดตลาดประชารัฐ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมจากพระหยกถึงพระบรมพุทโธ