สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการตรวจรับ ระบบกระจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร แหล่งน้ำฝายร่องคำจาน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก จากกรมทรัพยากรน้ำ

Share

     วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 24 มกราคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการตรวจรับ ระบบกระจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร แหล่งน้ำฝายร่องคำจาน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก จากกรมทรัพยากรน้ำ