สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบประกาศเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (60 ช.ม.) ระหว่างวันที่ 12-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Share

      วันที่ 12 กันยายน 2560 นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (60 ช.ม.) ระหว่างวันที่ 12-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ในโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมการค้าการลงทุน และบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560