สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมจัดกิจกรรมลอกหนองสวน หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ในเขตหมู่ที่ 8 บ้านพระโรจน์

Share

      วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายพัฒนา ส่งเสริม กำนันตำบลหนองช้างใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านพระโรจน์ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมลอกหนองสวน หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ในเขตหมู่ที่ 8 บ้านพระโรจน์