สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมทำบุญสังฆทาน ณ วัดไพบูลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างใหญ่

Share

      วันที่ 27 สิงหาคม 2560 นายสุนทร ท่าหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ พร้อมชาวบ้านไพบูลย์ ชาวตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมทำบุญสังฆทาน ณ วัดไพบูลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี