สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย การนั่งสมาธิและกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ "ลูกแก้วขาว บำเพ็ญประโยชน์"

Share

      วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย การนั่งสมาธิและกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ "ลูกแก้วขาว บำเพ็ญประโยชน์" ณ วัดหนองช้างใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี