สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ปี 2560

Share

   วันนี้ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 07.40 น. นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายวสุรุจ สามารถ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน ประชาชนชาวอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกิจกรรม โดยเริ่มต้นเดินรณรงค์จากบริเวณหน้าห้างโลตัสอำเภอม่วงสามสิบ สิ้นสุดที่ ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ