สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเดินวิ่ง 2017 Olympic Day

Share

   วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 6.00 น. ประชาชนตำบลหนองช้างใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม เดินวิ่ง 2017 Olympic Day จัดโดยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่าการออกกำลังกาย ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี