สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก

Share

   วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับ สภ.ตระการพืชผล และ รพ.สต.พระโรจน์ ดำเนินโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา (สพฐ) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ ในครั้งนี้ทำการอบรมให้กับนักเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก มีกิจกรรมแบ่งเป็น 1 กิจกรรมฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2 กิจกรรมฝึกอบรมป้องกันภัยด้านจราจร 3 กิจกรรมฝึกอบรมป้องกันภัยด้าน อัคคีภัย 4 กิจกรรมฝึกอบรมป้องกันภัยด้านป้องกันไฟป่า