สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา และต้นไม้

Share

   วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับประมงจังหวัดอุบลราชธานี และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการปล่อยพันธุ์ปลา และต้นไม้ มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำสาธารณะ และแจกจ่ายให้โรงเรียนในเขตตำบลหนองช้างใหญ่ เพื่อถวาย วันแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560