สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

Share

   สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับอำเภอม่วงสามสิบ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และบริการ หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 12-21 พฤษภาคม 2560