สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Share

   วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านทฤษฎีการควบคุมไฟป่าควบคู่ไปกับไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน และเกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหาไฟป่า เลิกจุดไฟเผาป่าและหันมาร่วมมือกันควบคุมไฟป่า