สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2560

Share

   โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2560 พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 

วันที่ 10 , 11 , 12 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์