สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีขึ้นบ้านใหม่ บ้านเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

Share

   วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เป็นประธานในพิธ๊ขึ้นบ้านใหม่ซึ่งเป็นบ้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่สร้างแล้วเสร็จ บ้านเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี มีชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน มาเกียรติร่วมพิธีนี้ด้วย