สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ ปีงบประมาณ 2560

Share

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีการแข่งขันกีฬา 4 ประเภทกีฬา คือ ฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และเปตอง ณ สนามกีฬาประจำตำบลหนองช้างใหญ่